Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Hem

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar på en specialistklinik i käkkirurgi/oral kirurgi eller inom sjukhustandvård/oral medicin och som träffar patienter som har drabbats eller riskerar att drabbas av ostenekros i käkbenet (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Behandling med bisfosfonater är den vanligaste behandlingen men denosumab, som är ett nytt läkemedel finns nu också på marknaden och har börjat användas som behandling mot benresorption och för att stärka skelettet. Denosumab har visat motsvarande god effekt på skelettet men kan liksom bisfosfonater medföra en risk för fördröjd läkning efter t ex ett ingrepp i munhålan och i vissa fall bidra till utveckling av ONJ.

 

Snabbregistrering av ONJ-patient