Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Att vara med i studien

Sedan en tid tillbaka finns det en grupp kollegor (cancerforskare och käkkirurger) i Danmark, Norge och Sverige som samarbetar om en klinisk uppföljning av förekomsten av käkbensnekros (ONJ) efter behandling med bisfosfonater (BP) och denosumab (XGEVA/Prolia).

Syftet med studien är att beskriva risken att få ONJ samt risken för sjukhusvårdskrävande infektion efter behandling med bisfosfonater eller denosumab. Den här studien genomförs i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att den ska ge en god bild av hur vanligt ONJ är vid behandling med preparaten. Det kommer också att vara möjligt att kartlägga eventuellt andra riskfaktorer för att utveckla ONJ såsom annan medicinering, ålder, viss sorts cancer m m. Studien ger således grund för att väga potentiell risken för allvarliga biverkningar mot den potentiella nyttan av medicinernas verkan.

Ett registreringsformulär är framtaget och det kommer att användas på alla patienter med ONJ (från och med november 2011). För varje patient med diagnosen ONJ kommer kliniken, efter ett komplett ifyllt och inskickat formulär (elektroniskt), att få kompensation.

Inklusionskriterier – kan min patient vara med i studien?

Om du svarar ja/stämmer på följande påståenden kan din patient vara med i studien!

  • Patienten har haft områden med exponerat käkben i munhålan i minst 8 veckor?
  • Patienten har behandlats med läkemedel mot benresorption?
  • Patienten har INTE behandlats med strålning mot huvud-hals området!

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och tryck på ”skicka knappen” längst ner så kommer vi att kontakta dig för mer information och skicka dina inloggningsuppgifter till e-CRF:en;
OBS! Pat som är drabbade av ONJ från och med november 2011 kan inkluderas!

Kontaktuppgifter