Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Bakgrund

Osteonekros i käkarna kan uppstå efter strålning mot huvud-hals området (osteoradionekros, ORN) efter kronisk glukokortikoidbehandling, virusinfektion hos patienter med nedsatt immunförsvar, antiangiogenes behandling, okontrollerade infektioner och större trauma (Almazrooa SA and Woo SB, 2009). Osteonekros i käkarna, (osteonecrotic jaw; ONJ) som associeras till behandling med läkemedel mot benresorption skiljer sig mot andra typer av käkbensnekros och rapporterades för första gången 2003 (Marx, 2003).

156873253De senaste 10 åren har ONJ rapporterats hos cirka 5-10% av de cancerpatienter som behandlas med läkemedel som hämmar benresorption t ex bisfosfonater (BP) och på senare tid även denosumab som är en monoklonal antikropp. Tillståndet finns även beskrivet för patienter som behandlas för benigna sjukdomar såsom osteoporos och Paget’s sjukdom, och för patienter med osteoporosprofylax vid glukokortikoidbehandling. Patogenesen för ONJ är inte klarlagd och den toxiska effekten av BP’s på olika celltyper kan öka mottagligheten för infektioner i munhålan och försämra läkning av slemhinnan. Både bisfosfonater och denosumab kan interferera med delar av immunförsvaret.