Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Behandling av ONJ

Behandling

Endodonti – rotbehandling vid periapikala infektioner kan vara att föredra framför extraktion.

Protetik – viktigt att se till att protesens belastning på underlaget är optimal. Säkerställ att decubitus ej uppstår.

Parodontologi – Munhygien och kontroll av tandens stödjevävnad är A och O för dessa patienter. Anpassa munhygieniska åtgärder och omhändertagandet individuellt.

Antibiotika sätts in vid akut infektion. Överväg odling innan behandling påbörjas. Viktigt med djup provtagning. Undvik kontaminering av saliv i den utsträckning det är möjligt.

Kirurgi – Skonsam extraktion med rotseparation, tilljämning av vassa benkanter, mjukvävnadstäckning, resorberbara suturer (t ex Vicryl 4/0) som kan lämnas kvar 10-14 dgr.

Sårrevison, curretage, avlägsnande av sekvestrar och nekrotiskt ben kan behöva genomföras på regelbunden basis. Emellanåt kan sekvestrar och exponerat ben avlägsnas eller jämnas till med stor diamant under riklig spolning med NaCl. Vid större destruktioner kan patienten förberedas för operation genom att preoperativt göras infektionsfria och därefter kan en större resektion genomföras, skonsamt och med mjukvävnadstäckning.

Kontakt med ordinarie tandläkare bör tas under tiden patienten behandlas eller efter avslutad behandling på specialistklinik.

Ordinarie tandläkare bör få information om utförd behandling, prognos, planer på specialistkliniken och rekommendationer för fortsatt omhändertagande.