Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Bisfosfonater

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som hindrar skelett från att resorberas genom att bidra till att de celler som bryter ner ben (osteoklasterna) genomgår cell-död så kallad apoptos.

Bisfosfonater heter bis därför att molekylen innehåller två fosfonatgrupper och är strukturellt likt pyrofosfat. Pyrofosfater spelar en stor roll inom biokemin, t ex bildas pyrofosfat när ATP ombildas till AMP i samband med cellens energihantering.

Skelettet genomgår en ständig ombyggnad, uppbyggnad och nedbrytning som styrs och påverkas av en mängd faktorer. Osteoblaster som bildar ben kommunicerar med osteoklasterna som resorberar ben.

Sjukdomar kan påverka skelettet på olika sätt. Ibland resorberas  för mycket ben och den takt med vilket nytt ben bildas är otillräcklig.

Olika läkemedel kan hindra den här obalansen. Bisfosfonater hämmar osteoklasterna genom att påverka cytoskelettet, intracellulära signalsystem och därmed också celldöd. Bisfosfonater binder starkt till kalcium som finns i skelettet.