Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Diagnostik – ICD 10

ONJ eller osteonekros i käken har ingen egen ICD-10 kod och därför ska K10.2+M87.1 användas i kombination.

K10.2: Inflammatoriska tillstånd i käkarna
K12.2: Inflammation och abscess i munregionen
M87.1: Osteonekros orsakad av läkemedel
M86.9: Osteomyelit, ospecificerad

 

Diagnostik – kriterier för olika kategorier

Kategori Kriterier
Risk Kliniskt normalt. Asymptomatiska patienter som har blivit behandlade med ART
Stadium 0 Inga kliniska tecken på exponerat ben, men tecken på icke specifika symtom och kliniska och/eller radiologiska förändringar.
Stadium 1 Exponerat och nekrotiskt ben på patienter utan symtom och som inte har något tecken på infektion.
Stadium 2 Exponerat och nekrotiskt ben på patienter med associerad smärta/värk och eller tecken på infektion i det affekterade området med och utan varbildning.
Stadium 3 Exponerat och nekrotiskt ben på patienter med värk, infektion och minst en av följande kriterier; benexponering och nekros utanför det alveolära benet, osteolys utanför det alveolära benet (radiologiskt fynd), patologisk fraktur, oro-antral, oro-nasal eller oro-kutan kommunikation/fistlar.

(ART=Antiresorptive therapy)

Källhänvisning (http://jada.ada.org/content/142/11/1243.full)