Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Läkemedel som hämmar benresorption (ARA)

För att förstå samspelet mellan olika aktörer (celler) som påverkar skelettet satsas det mycket på forskning och utveckling inom benbiologi.

Stora patientgrupper är drabbade av till exempel osteoporos, inte minst i Skandinavien. Sverige är det land i världen som är hårdast drabbat av frakturer på grund av benskörhet.

Utvecklingen går snabbt och framöver kan vi förvänta oss nya läkemedel med andra regleringsmekanismer och principer som kan påverka skelettets nybildning och nedbrytning.