Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

ONJ

Käkbensnekros (ONJ) som associeras till läkemedel mot benresorption definieras som en benblotta i munhålan som kvarstår minst 8 veckor trots behandling på patienter som inte har behandlats med strålning mot huvud-hals området.

Sammanfattningsvis ska följande 3 kriterier vara uppfyllda för att patienten ska få diagnosen ONJ som är en klinisk diagnos:

– tidigare eller pågående behandling med läkemedel som påverkar benvävnad och mineralisering

– blottat ben i käkbensregionen mer än 8 veckor

– ingen tidigare strålbehandling av käkarna (kurativ dos)