Osteonekros i käken (ONJ) som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Snabbregistrera ONJ-patient

Som ett led i registreringen av ONJ-patienter i Sverige har vi nu tagit fram ett formulär för att snabbt kunna registrera nya patienter och nya besök av tidigare patienter. Detta för att underlätta då många kliniker upplever tidsbrist. Det nya formuläret tar endast någon minut att fylla i och kan med fördel läggas som en länk på skrivbordet för att underlätta åtkomst efter ett besök av en ONJ-patient. Därefter finns det möjlighet, när tillfälle ges, gå till journalen och göra den mer fullständiga registreringen.

    0: Ingen smärta - 10: Högsta tänkbara smärta
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD